Hellak: Swedish version

När en iskall vind från Hellak

möter en ljummen bris från Afrika

bildas orosmoln över Lycksalighetens ö

Jag har sett örnen segla på uppvindarna

Ett enda vingslag räcker

för att förvandla hagelskurar av svarta rubriker

till ett ljumt sommarregn över Skaldens ö

På våren studsar korparnas malmklanger mellan öarna

när de drar mörkret ut ur granskogen för att sila det

genom ädellövskogen vid Möckelns stränder //

Musik: Elias Lennartsson

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *