Under the Trees

We who live under the Trees…..

Music is made by Thomas Persson

Riders of dawn

The riders of dawn seek the horses of morning. Music is made by Thomas Persson

Traveling back

Travelig back. Music : Thomas Persson

The Wolf hour

I slept with an open window when the wolf hour came close . Music: Thomas Persson

A moonlit night

A moonlit night I saw wild trees came dancing over the clear cut hills….. Music by Thomas Persson.

In the Wilderness

On an island in yellow light the blue evening light arrives. Music is made by Thomas Persson.

Hellak: English version

When an icy wind from Hellak

meets a warm breeze from Afrika

There’ll be thunder clouds over “The island of bliss”

I´ve seen The Eagle sail the updrafts

with one clap of wings

turn hailstorms of black headlines

into warm summer rain of tales and myths

over the “Island of the poet”

In spring the metallic cry of the raven bounce between the islands

when they drag darkness out of the pine forest

to filter it through the emerald leafs of the nobel forest

by the shores of Mockeln //

Music: Elias Lennartsson

Hellak: Swedish version

När en iskall vind från Hellak

möter en ljummen bris från Afrika

bildas orosmoln över Lycksalighetens ö

Jag har sett örnen segla på uppvindarna

Ett enda vingslag räcker

för att förvandla hagelskurar av svarta rubriker

till ett ljumt sommarregn över Skaldens ö

På våren studsar korparnas malmklanger mellan öarna

när de drar mörkret ut ur granskogen för att sila det

genom ädellövskogen vid Möckelns stränder //

Musik: Elias Lennartsson

Ururz

This is a slideshow about Ururz. She is called The Mother of runes by many. Music is made by Thomas Persson.

The Blue Hour

This is a slideshow about balance in an inbalanced world. Balance in the inner woods at nightfall. Music is made by Elias Lennartsson.