Den som lever bland träden

Eget förlag 2016

November månad är avskydd av många
men i höstmörkret smyger jordfärgerna in
mellan dimsjoken
och lägger diskret ut små inbjudningskort
till vardagens stillsamma fest

På nätterna
hämtar jag mina färger
i underjorden
Det sägs att där råder mörker
och att där inget ljus finns
finns heller ingen färg
Så nog är det märkligt
att det varje morgon
står en liten osynlig låda
med färgpigment
under min säng

En månljus natt
såg jag vilda träd
komma dansande
över hyggena
där tamskogen
stått uppbunden
i väntan på slakt

Markens orkester spelar gräsets sånger
för vildbin och humlor som förvisats
till dikesrenar och flikar vid det stora fältet
där envist och monotons en butter traktor brummar
på nyttans entoniga beställningsverk
Daggmaskar därunder kämpar för livet
Årets modefärg är grönt
år ut och år in